I3EEL - Lodovico Della Libera
Visitatori unici:Main page content starts here


Soci radioamatori iscritti all'ARI Vittorio Veneto


L'elenco completo dei soci dell'ARI Vittorio Veneto aggiornato a oggi:


I3FZ  Luigi I3EEL  Lodovico IK3ART  Italo IZ3ATF  Marcello IW3EQO  Gianpietro
I3VM  Vittorio I3FXJ  Antonio IK3BMJ  Adelchi IZ3BGH  Stefano IW3ER  Tullio
I3GJJ  Giovanmaria IK3BNO  Emiliano IZ3BJD  Mario IW3FRN  Donato
I3IEZ  Franco IK3ERN  Mauro IZ3BSY  Flavio IW3FSV  Gianni
I3LVX  Lenzi IK3ERY  Sergio IZ3BUJ  Bianca IW3GFX  Rino
I3OGQ  Giorgio IK3FXN  Gianni IZ3CQH  Denis IW3GGV  Antonio
I3OIB  Pietro IK3GHX  Giovanni IZ3CTA  Ginfranco IW3GMO  Vladimiro
I3QDK  Paolo IK3HTH  Michele IZ3CTS  Alessandro IW3GOZ  Renzo
I3RKE  Leonardo IK3HXG  Varisto IZ3CYS  Daniele IW3GSJ  Mauro
I3SLU  Livio IK3IUE  Fulvio IZ3DCO  Leonida IW3GTK  Pietro
I3TYH  Susanna IK3IUG  Ivano IZ3DVQ  Andrea IW3HKX  Roberto
I3VNX  Maurizio IK3JLT  Angelo IZ3FLH  Walter IW3HNP  Luca
I3XEL  Eligio IK3LLV  Franco IW3HRW  Angelo
I3YZV  Agostino IK3MAE  Marzio IW3HWG  Giorgio
IK3MAW  Andrea IW3HXC  Alberto
IK3SWA  Carlo IZ3HNU  Enzo
IK3UMN  Flavio IW3ICE  Manuel
IK3XZY  Muzio IW3IEL  Danilo
IK3ZSD  Fabrizio IW3IFN  Andrea
IW3IKJ  Ruggero
IW3ILB  Vittorio